Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fakulta architektúry STU v Bratislave, Ústav dizajnu

v spolupráci s PC ARCH poriada

 

pre záujemcov o štúdium architektúry a dizajnu

 

prípravný kurz kreslenia

  

Termín:

zimný semester akad. rok 2009/2010

Forma výuky:

cvičenia, 12 x 3 hod.

Cena kurzu: 205,- EUR /vrátane DPH/

Miesto konania:  

Fakulta architektúry STU v Bratislave, Nám. Slobody 19, 2. posch., kresliareň, č. dv. 224.

Program:

Kompozícia, perspektíva, proporcie, tónovaná kresba

Zátišie, busta...

Prineste si materiál a pomôcky:

Rysovacia doska, formát A3, výkresy A3, ceruzka, tuha H, F, HB, B, 2B, lep. páska

 

prípravné kurzy kreslenia - víkendové

 

12. a 13. september 2009, dvojdňový intenzívny kurz

sobota od 12.30 - 18.30, nedeľa od 9.00 - 15.00 hod.

Cena 85,- EUR 

  

17. a 18. október 2009, dvojdňový intenzívny kurz

sobota od 12.30 - 18.30, nedeľa od 9.00 - 15.00 hod.

Cena 85,- EUR 

  

Na kurze je potrebné predložiť doklad o zaplatení vkladom na účet

Bankové spojenie:

číslo účtu 7000081930

kód banky 8180

variabilný symbol 032009

 

Informácie, prihláška:

Mgr. Art. Eva Ploczeková 0903 45 34 45, ploczek@fa.stuba.sk