Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Fakulta architektúry STU v Bratislave, Ústav dizajnu
v spolupráci s PC ARCH poriada

pre záujemcov o štúdium architektúry a dizajnu

prípravné kurzy kreslenia - víkendové

Miesto konania:
Fakulta architektúry STU v Bratislave, Nám. Slobody 19, 2. posch., kresliareň, č. dv. 224.
Program:
Kompozícia, perspektíva, proporcie, tónovaná kresba
Zátišie, busta...
Prineste si materiál a pomôcky:
Rysovacia doska, formát A3, výkresy A3, ceruzka, tuha H, F, HB, B, 2B, lep. páska


14. a 15. november 2009, cena 85,- EUR
sobota od 12.30 - 18.30, nedeľa od 9.00 - 15.00 hod.

12. a 13. december 2009, cena 85,- EUR
sobota od 12.30 - 18.30, nedeľa od 9.00 - 15.00 hod.


Na kurze je potrebné predložiť doklad o zaplatení na účet
Bankové spojenie:

Fakulta architektúry STU, Nám. Slobody 19, Bratislava
číslo účtu 7000081930
kód banky 8180
variabilný symbol 032009

Informácie, prihláška:
Mgr. Art. Eva Ploczeková 0903 45 34 45, ploczek@fa.stuba.sk