Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Časový harmonogram volieb členov do Akademického senátu FA STU za zamestnaneckú časť akademickej obce na obdobie rokov 2006-2010:
do 15.11.2006
Zaslanie výzvy na nomináciu troch kandidátov na členstvo Akademického senátu za zamestnaneckú časť Akademickej obce jednotlivým ústavom FA STU (za každý ústav traja).
do 27.11.2006
Uzávierka nominácie kandidátov na členstvo Akademického senátu za zamestnaneckú časť Akademickej obce FA STU.
do 28.11.2006
Oslovenie navrhovaných kandidátov a požiadanie o ich súhlas s kandidatúrou.
do 4.12.2006
Vyjadrenie sa jednotlivých nominantov k ich kandidatúre.
5.12.2006
Schválenie konečnej kandidátky na zasadnutí Akademického senátu FA STU.
13.12.2006
Zasadnutie zamestnaneckej časti Akademického senátu FA STU spojené s voľbou členov Akademického senátu za zamestnaneckú časť Akademickej obce FA STU na obdobie rokov 2006-2010.