Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Informácie o prijímacom konaní a podmienky prijatia na štúdium inžinierskych /magisterských študijných programov uskutočňovaných na Fakulte architektúry STU pre akademický rok 2019/2020 nájdete v priloženom dokumente.

Prihlášky na štúdium sa podávajú výlučne elektronickou formou prostredníctvom AIS do 31. 05. 2019.

Termín prijímacieho konania sa bude konať v termínoch od 17.-19.6. 2019 podľa harmonogramu prijímaciích skúšok.

Viac o prijímacích konaniach nájdete na podstránke.

V prípade potrieb vám študijné oddelenie poskytne viac informácií:
telefonický kontakt: +421 572 76 224
mobil : +421 918 66 5015
e-mail : so@fa.stuba.sk