Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekanka FA STU vyhlasuje začiatok prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akad. rok 2018/2019 na študijné odbory: 5.1.1. Architektúra a urbanizmus a 2.2.6. Dizajn.

Na doktorandské štúdium v akreditovaných študijných programoch:

D-ARCH        architektúra, denná forma štúdia v slovenskom jazyku

D-ARCHxA   architektúra, denná forma štúdia v anglickom jazyku

D-Aext           architektúra, externá forma štúdia v slovenskom jazyku

 

D-URB           urbanizmus, denná forma štúdia v slovenskom jazyku

D-URBxA      urbanizmus, denná forma štúdia v anglickom jazyku

D-Uext           urbanizmus, externá forma štúdia v slovenskom jazyku

 

D-DIZN         dizajn, denná forma štúdia v slovenskom jazyku

D-Dext           dizajn, externá forma štúdia v slovenskom jazyku

môžu byť prijatí len absolventi inžinierskeho a magisterského štúdia týchto a príbuzných študijných programov, ako i príbuzných programov z iných vysokých škôl.

Lehota na podanie prihlášok je od 1.apríla 2018 do 31.mája 2018.

Termín prijímacieho konania je 21.jún 2018.

Bližšie informácie tu: