Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan FA STU vyhlasuje začiatok prijímacieho konania
na doktorandské štúdium pre akad. rok 2019/2020
v internej a externej forme štúdia na študijné odbory:

5.1.1. Architektúra a urbanizmus
2.2.6. Dizajn.
Na akreditované študijné programy:

D-ARCH architektúra, denná forma štúdia v slovenskom jazyku
D-ARCHxA architektúra, denná forma štúdia v anglickom jazyku
D-Aext architektúra, externá forma štúdia v slovenskom jazyku
D-AextxA architektúra, externá forma štúdia v anglickom jazyku

D-URB urbanizmus, denná forma štúdia v slovenskom jazyku
D-URBxA urbanizmus, denná forma štúdia v anglickom jazyku
D-Uext urbanizmus, externá forma štúdia v slovenskom jazyku
D-UextxA urbanizmus, externá forma štúdia v anglickom jazyku

D-DIZN dizajn, denná forma štúdia v slovenskom jazyku
D-Dext dizajn, externá forma štúdia v slovenskom jazyku

môžu byť prijatí len absolventi inžinierskeho a magisterského štúdia týchto a príbuzných študijných programov, ako i príbuzných programov z iných vysokých škôl.

Lehota na podanie prihlášok je od 1. apríla 2019 do 31. mája 2019.
Termín prijímacej skúšky je 20. jún 2019.
Termín zasadania prijímacej komisie je 25. jún 2019.

Bližšie informácie tu: