Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Staň sa architektom alebo dizajnérom! Príď študovať na Fakultu architektúry STU v Bratislave.

Bakalárske štúdium sa zameriava na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program je 4 roky. Bakalárske štúdium končí štátnou skúškou a obhajobou bakalárskej práce. Absolventom sa udeľuje akademický titul "bakalár" (v skratke "Bc.").
Absolvent bakalárskeho štúdia môže pokračovať v druhom stupni štúdia, kde ponúkame študijné odbory Architektúra a urbanizmus a Dizajn.


Termín posielania prihlášok je do 30.novembra 2018!


Prihlášky zasielajte výlučne v elektronickej forme prostredníctvom ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY.

Termín prijímacieho konania sa bude konať v termínoch od 8.1. - 18.1.2019.


Termíny prijímacieho konania na 2019_2020
Podmienky prijatia - 1. stupeň štúdia (Bc.) na akademický rok 2019/2020
Spôsob hodnotenia prác talentovej časti prijímacej skúšky 2019/2020  V prípade potrieb vám študijné oddelenie poskytne viac informácií:
telefonický kontakt: +421 572 76 224
mobil : +421 918 66 5015
e-mail : so@fa.stuba.sk
autor: Ing. arch. Maroš Kostelanskýautor: Ing. arch. Matúš Kurek