Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Preskúmanie rozhodnutí o neprijatí (odvolanie) uchádzačov o štúdium na 2. stupni v akademickom roku 2006/2007 bolo dňa 22.8.2006. Vzhľadom na to, že žiadosti boli v zmysle zákona postúpené rektorovi univerzity, výsledky preskúmania oznámi uchádzačom rektorát STU do 30 dní od zasadnutia komisie.