Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Štvrtok 3. 5. / 18.00
Prednáška Vladimíra Šlapetu: Kolektívny dom

Slovenská národná galéria pozýva na prednášku českého historika architektúry a profesora Ústavu teórie architektúry FA VUT v Brne Vladimíra Šlapetu, ktorá bude venovaná prehľadu vývoja myšlienky kolektívneho domu v českej architektúre v medzinárodných súvislostiach v období rokov 1925 – 1950 od vízie a utópie avantgardy až k povojnovej realizácii.

Slovenská národná galéria - Esterházyho palác, 2. poschodie, Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava

 

 

Thursday, May 17 / 6.00 p.m.
Elana Shapira: Jewish Clients and Architects, Viennese Modernism and the Sociology of Aesthetics

Slovak National Gallery invites to the lecture by Dr. Elana Shapira – an art and design historian from Design History and Theory (University of Aplied Arts Vienna)

 In the early 20th century Jewish patrons, journalists and designers embarked on new revolutionary aesthetic paths supporting and contributing to two modernist movements, the Secession and the school of the gentile architect Josef Hoffmann and its opposition, the school of the gentile architect Adolf Loos. In the interwar period prominent Jewish architects such as Oskar Strnad and Josef Frank further developed their own design language in order to accommodate their clients’ social needs. The lecture explores different cultural and sociological aspects of the contributions of Jewish clients and architects to shaping Viennese modernism.

Lecture will be held in English language.

Slovak National Gallery - Esterházy Palace, 2nd floor