Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fakulta architektúry STU v spolupráci s JCI Slovakia pozývajú študentov architektúry na motivačnú prednášku: "Ako naštartovať svoju kariéru?" 

Cieľom prednášky je získanie odpovedí na otázky "ako na to" pred začiatkom architektonického pôsobenia v praxi, možnosti uplatnenia po štúdiu, prístup k súťažiam a vlastnej tvorbe. Pozvanými hosťami sú architekti Tomáš Šebo a Igor Lichý, absolventi FA STU v Bratislave.

Prednáška sa uskutoční 6. apríla 2017 o 16:00, miestnosť č.117. 

Otvorenie: Ján Ilkovič
Hostia: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Marián Meško


Architekti Šebo - Lichý 

Zotierame hranice medzi architektom a klientom. Snažíme sa vtiahnuť klienta permanentnou diskusiou do procesu tvorby. Klient je naším partnerom na dialóg a nie niekým, komu diktujeme, čo sa mu má páčiť a ako má žiť. Architekt nemá patent na rozum a ani na krásu. Nevnucujeme preto klientovi našu estetiku. 
V každom klientovi hľadáme niečo osobité, individuálne, čo sa prejavuje v jeho životnom štýle a čo potom my pretavíme do architektúry. 
Nemáme špecifický rukopis, čo považujeme za našu prednosť. Zahraničnými vzormi sa inšpirujeme, ale nekopírujeme ich. Architektúra nesmie byť rutinná, uniformná a ani globalizovaná. Dôkladná analýza miesta, rešpektovanie Génia loci. Každý pozemok je niečím špecifický. Architektúra musí ťažiť z jeho silných stránok a naopak eliminovať jeho negatíva. 
Hľadáme inovatívne riešenia. Snažíme sa na veci pozerať bez predsudkov. To je cesta k tomu, aby naša architektúra bola pravdivá a odzrkadľovala skutočný život a nebola len ilúziou. Architektúra je vzrušujúca hra, ktorá nás baví.