Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Predmet Scénografia je exkurziou po súčasnej divadelnej, televíznej a performatívnej domácej aj svetovej scénickej praxi. Exkurziami, prednáškami a diskusiou s hosťujúcimi  umelcami zažijú študenti intenzívny semester objavovania novej dimenzie priestoru. 
Predmet je otvorený pre inžiniersky stupeň štúdia a je pedagogicky vedený Petrom Mazalánom, ktorý pôsobí ako scénograf, architekt a performer. V súčasnosti pôsobí tiež na katedre scénografie Divadelnej fakulty VŠMU, kde vedie ateliér hudobného divadla a performancie.

informácie o predmete:
https://www.facebook.com/scenografia.fastu

pedagogické vedenie:
http://www.petermazalan.com

Zapisovanie na predmet práve prebieha. Umiestnenie v rozvrhu vieme prispôsobiť na začiatku semestra tak, aby zapísaným študentom vyhovovalo a nevznikali tak časové kolízie.