Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Útvar medzinárodných vzťahov STU v dňoch 7.12.20169.12.2016 a 14.12.2016 uskutoční prezentácie možností vycestovania študentov (štúdium a pracovné stáže), budúcich absolventov (pracovné stáže) a zamestnancov univerzity v rámci programu Erasmus+v akademickom roku 2017/18.

Študenti a zamestnanci STU sa môžu zúčastniť na ktorejkoľvek prezentácii podľa svojich časových možností. Prezentácie sa uskutočnia v nasledovných termínoch:

• 7.12.2016 (streda), na FEI STU, 9.00 hod, miestnosť AB 150 

• 9.12.2016 (piatok),  na SvF STU, 9.00 hod, miestnosť  B 101

• 14.12.2016 (streda), na MTF STU v Trnave, 10.00 hod, miestnosť T-aula