Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Uchádzači o štúdium bakalárskych študijných programov na FA STU v akademickom roku 2015/2016 majú poslednú možnosť podať prihlášku najneskôr 30.11.2014. Po tomto termíne prihlášky už nebudú akceptované.
Bližšie informácie :
http://www.fa.stuba.sk/sk/informacia-pre-uchadzacov-o-studium/prijimacie-konanie-na-akademicky-rok-2015-2016.html?page_id=3329