Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V záujme vytvárania lepších podmienok štúdia na Fakulte architektúry a dizajnu STU a taktiež podpory aktivít pedagógov a študentov si vás  dovoľujeme osloviť s možnosťou prispieť 2% zo zaplatenej dane z príjmu na konto Fondu architekta Emila Belluša.

Fond architekta E. Belluša je neinvestičným fondom založeným FAD STU, krorého cieľom je združovanie finančných prostriedkov na podporu architektonického školstva a to najmä na:

■ modernizáciu systémov architektonického vzdelávania,
■ rozvoj a kontakty s vysokými školami architektonicko-urbanistického zamerania zo zahraničia, zapájanie sa do medzinárodných programov,
■ vydávanie technickej literatúry, učebníc a modernizáciu učebných pomôcok,
■ zabezpečovanie odmien a cien za diela, hodnotné rukopisy a prednášky,
■ podporu rozvojových projektov architektonického školstva,
■ podporu pri organizovaní seminárov, konferencií,
■ podporu talentovaných študentov a mladých pedagógov v účasti na domácich a zahraničných súťažiach.


FOND ARCHITEKTA EMILA BELLUŠA, n.f.
Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava 1
IČO: 30807107
DIČ: 2021589262
bankové spojenie: 169839012/0200


Kompletné informácie nájdete na TEJTO PODSTRÁNKE.
 

KONTAKT:
RNDr. Juraj Paučula, správca
tel. číslo: 0910 979 692
e-mail: juraj.paucula@stuba.sk