Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

WHAT MAKES A
PERFECT SPACE
DESSAU_WEIMAR_DRESDEN


Aké je miesto, kde sa ľudia radi zdržujú? Dá sa predvídať ako bude fungovať priestor, ktorý navrhujeme?
V októbri 2014 pre Vás pripravujeme exkurziu do Nemecka. Pozrieme si históriu a súčasnosť modernej architektúry a počas workshopu na Bauhaus-University vo Weimare si vyskúšame počítačové simulácie pohybu a orientácie ľudí v priestore.
Budeme skúmať nové možnosti, ktoré ponúka overovanie dizajnu pomocou simulácii reálneho prostredia. Pod vedením lektorov z Bauhausu sa účastníci oboznámia s metódou počítačovej analýzy Space Syntax, ktorá modeluje intuitívny pohyb osôb podľa zákonitostí ľudského vnímania a umožňuje sledovať vplyv usporiadania priestoru a štruktúry mesta na jeho fungovanie.

Workshop sa skladá z dvoch častí, prvá bude prebiehať vo Weimare (v angličtine) a jej súčasťou bude exkurzia do budovy Bauhausu v Dessau, návšteva univerzity v Drážďanoch a prehliadky súčasnej nemeckej architektúry.

workshop I + exkurzia: 10.10. - 19.10.2014

Druhá časť workshopu bude prebiehať v Bratislave, účastníci budú mapovať štruktúru vybraných sídlisk, jej problémy a potenciály s ohľadom na orientáciu a pohyb v priestore. Na záver budú výsledky vyhodnotené a prezentované, aj za účasti nemeckých lektorov
workshop II + prezentácie: 20.10. - 24.10.2014

Exkurzie a workshopu sa môže zúčastniť 15 študentov. Prihasovanie prebieha do 22.4. mailom na young.s@post.sk. Do mailu uveďte meno, ročník a zopár vetami popíšte svoju motiváciu zúčastniť sa. Podľa počtu prihlásených budeme účastníkov ďalej vyberať. S projektom sa uchádzame o finančnú podporu DAAD, cesta a ubytovanie budú účastníkom hradené.

Tešíme sa na Vás!

Vaši young.s

ORGANIZUJÚ:  YOUNG.S  +  ÚSTAV OBČIANSKYCH BUDOV FA STU v Bratislave

udalosť na FB

perfect space - workshop