Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave oznamuje, že dňa 06. 11. 2020 o 08:30 hod., sa bude konať 2. štátna skúška - obhajoba diplomových prác pre 2. stupeň štúdia v študijnom programe Architektúra. Obhajoba diplomových prác bude prebiehať dištančnou metódou prostredníctvom videokonferencie cez Google Meet, link na Meet: https://meet.google.com/byn-oaqn-fsf

Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenia jej výsledkov je verejné. Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch bude prebiehať na neverejnom zasadnutí.
Predsedom skúšobnej komisie bude prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.