Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vedenie Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so záujmom sleduje verejnú diskusiu, ktorá sa v poslednom období rozvinula okolo budovy bývalého Domu odborov, techniky a kultúry v Bratislave. Zároveň s určitým znepokojením prijala zverejnenie prvých plánov developera ohľadom zbúrania tejto výnimočnej budovy.

Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave je akademickou inštitúciou, ktorá je zameraná nielen na vzdelávanie svojich študentov – budúcich tvorcov a pretvárateľov nášho životného prostredia, ale ktorá ich vedie aj k udržateľnosti, ekonomickej a ekologickej efektívnosti a v konečnom dôsledku najmä k ohľaduplnosti k existujúcim hodnotám.
Komplex Domu odborov, techniky a kultúry v Bratislave predstavuje práve výnimočné architektonické a výtvarné hodnoty, na ktoré sme právom hrdí, bez ohľadu na obdobie ich vzniku. Ich hodnota je celospoločenská a preto je právom celej spoločnosti vyjadrovať sa k ich zachovaniu, či zničeniu, bez ohľadu na aktuálne vlastnícke vzťahy.
Je právom vlastníka nakladať so svojim majetkom podľa svojich potrieb a uváženia. Je však zároveň svedectvom vyspelosti a spoločenskej zodpovednosti každého developera, ak sú jeho plány zamerané nielen na finančný úžitok, ale aj na funkčný v širšom slova zmysle. Aj z tohto pohľadu je aj v záujme súčasného majiteľa hľadať spôsob ako zosúladiť využitie dotknutých priestoru so súčasným zachovaním jeho existujúcich hodnôt a to aj tých historických.
Sme presvedčení, že aj súčasný majiteľ objektu bývalého Domu odborov, techniky a kultúry v Bratislave sa s plnou vážnosťou chopí príležitosti vypočuť a rešpektovať nielen názor verejnosti, ale najmä odborníkov z organizácie DOCOMOMO a iných vedeckých, akademických a odborných inštitúcií a zároveň sa tak zaradiť medzi tú skupinu developerov, ktorých cieľom je uvedomelá a komplexná tvorba obytného prostredia, so zachovaním všetkým pozitívnych hodnôt jeho doterajšieho formovania a vývoja.

prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.,
dekan FAD STU v Bratislave