Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V stredu 20. novembra bola dekanom Materiálovo-technologickej fakulty STU so sídlom v Trnave prof. Ing. Milošom Čambálom, CSc. slávnostne otvorená zrekonštruovaná telocvičňa MTF. Realizačný projekt pre rekonštrukciu telocvične pripravili doc. Ing. arch Edita Vráblová, PhD, doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD. a Ing. arch. Michal Czafík, PhD. z Ústavu architektúry obytných budov FA STU, cez PC ARCH FASTU v roku 2018. Autori zabezpečovali aj autorský dozor, počas celej doby realizácie. Riešenie uplatňuje inovatívne funkčné a materiálové riešenia pre telocvične a športové haly. Je pokračovaním výbornej spolupráce medzi MTF a FASTU v oblasti projektovania a realizácie stavieb.