Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Workshop Štúrovo - Ostrihom
Slovensko - Maďarsko
28 - 30 jún, 2017
 

Dňa 29. júna 2017 krajiny pozdĺž Dunaja oslavujú význam a majestátnosť tohto európskeho veľtoku rôznymi aktivitami a sprievodnými akciami. Výnimkou nie sú ani navzájom susediace mestá Štúrovo a Ostrihom. Pridajte sa k nám a oslávte Dunaj prostredníctvom kultúry, ktorá je v hlavnom zornom poli nášho európskeho projektu DANUrB!

 

Kultúra je to, čo nás odlišuje, robí jedinečnými, no zároveň nás ako ľudí spája. Ako súčasť sociálnych vzťahov spoločnosti je zhmotnená v rôznych podobách - v architektonických pamiatkach, tradíciách, zvykoch,  jazyku, jedlách, umení, ktoré v konečnom dôsledku spoluvytvárajú komplexný a zároveň špecifický “genius loci” daného miesta. Často ju vnímame ako samozrejmosť, niekedy o nej nevieme. A práve indentifikovanie takýchto hodnôt si kladie za cieľ výskumný projekt DANUrB - DANube Urban Brand, financovaný Nadnárodným programom Interreg pre podunajskú oblasť 2014-2020. 

Pripravovaný workshop sa začína 28. júna na Budapeštianskej univerzite, domovskej univerzite vedúceho partnera projektu, kde budú prebiehať predovšetkým diskusie k výskumnej zložke projektu.

Základnú osnovu však tvorí medzinárodný deň Dunaja dňa 29. júna a jeho sprievodné aktivity a podujatia. Pre návštevníkov Štúrova a Ostrihomu je pripravený bohatý program ako varenie tradičnej rybej polievky - halászlé, koncerty, výstava fotografií či výstava prezentujúca prácu štyroch generácií rodiny Feiglerovcov, architektov pôsobiacich v 19. storočí na oboch brehoch Dunaja. V náväznosti na riešený projekt, ktorého cieľom je vytvorenie kultúrnej promenády - siete významných kultúrnych daností jednotlivých oblastí, budú prezentované študentské práce riešiace lokality v štyroch krajinách pozdĺž tejto rieky aj prostredníctvom virtuálnej reality. 

Tento zaujímavý program Vám prináša aj možnosť zapojiť sa do diskusie s riešiteľmi projektu, stretnúť množstvo zúčastnených partnerov zo 7 zainteresovaných krajín, či vyspovedať autorov návrhov intervencií v priestoroch miest, čo ich viedlo k zvoleným riešeniam. 

Nenechajte si ujsť túto jedinečnú možnosť a zahájte leto zábavou a aktivitami na rieke Dunaj.

Váš DANUrB team

Tento projekt je spolu financovaný Európskou úniou (Európskym fondom regionálneho rozvoja - ERDF a Nástrojom predvstupovej pomoci - IPA II.)