Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pozývam Vás na priebežné oponentské konanie  medzinárodných projektov vedeckej a vedecko-technickej spolupráce (MVTS), ktoré sa bude konať  
09. januára 2007 od 8,15  hod. v seminárnej miestnosti  č. 117. 1. posch. vľavo Fakulta architektúry STU, Námestie slobody 19 . 
 

Program:

08,15 - 09,00  Mind(21)factory,  sieťová kultúrna, vedecko-výskumná a vzdelávacia točňa

09,00 - 09,45  FUTURE - Budúcnosť urbanistického výskumu v Európe

09,45 - 10,30  Environmentálne determinanty priestorového rozvoja sídiel vo vybraných štátoch Európy

10,30 -11,15  Strategické hodnotenie politiky územného rozvoja 

11,15 -12,00   Najlepšie spoločné skúsenosti v priestorovom plánovaní k podpore udržateľného   polycentrického rozvoja  

12,00 -12,45   Metodológia využitia IKT vo vzdelávaní, s aplikáciou na medzinárodnú umeleckú spoluprácu

12,45 - 13,30  Komparácia stavu a tendencií pamiatkovej ochrany medzi SR a ČR v oblasti dokumentácie,  prípravy, manažmentu a využívania historického stavebného fondu .  

 

Zároveň vás pozývam Vás na záverečné oponentské konanie medzinárodných projektov vedeckej a vedecko-technickej spolupráce (MVTS), ktoré sa bude konať  
25. januára 2007 od 8,30  hod. v seminárnej miestnosti  č. 117. 1. posch. vľavo Fakulta architektúry STU, Námestie slobody 19 . 

 

Program:

08,30 – 09,15 Zlepšenie kvality života vo veľkých urbánnych postihnutých územiach LUDA

09,15 – 10,00 Drevená sakrálna architektúra v karpatskej oblasti: medzinárodná metodológia pre implementovanie databázy pre projekty obnovy

 

prof. Julián Keppl,
prodekan