Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Krízový štáb STU na svojom zasadnutí v utorok 1. marca 2022 prijal na základe zosumarizovaných požiadaviek a potrieb študentov, zasiahnutých vojenským konfliktom na Ukrajine, viacero opatrení.

1.Mimoriadne štipendium

Všetkým aktuálnymi vojnovými udalosťami postihnutým zahraničným študentom v núdzi, ktorí požiadajú o pomoc STU cez AIS, udelí univerzita štipendiá na podporu štúdia na STU z vlastných zdrojov vo výške 200 eur. Štipendium sa dá vyplácať len na slovenské účty a je možné poskytnúť ho aj opakovane.

2. Ubytovanie a platby

Pre všetkých zahraničných študentov, postihnutých aktuálnymi vojnovými udalosťami, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu zaplatiť za ubytovanie, garantuje STU v letnom semestri akademického roku 2021/22 ubytovanie aj naďalej a bude akceptovať odklad platby bez akýchkoľvek sankcií. O ďalšom postupe budú študenti informovaní.

3. Štúdium

Pre všetkých vojnou postihnutých študentov bude univerzita hľadať spôsoby, ako zmierniť dosah aktuálnej situácie na ich štúdium. Budeme nápomocní pri riešení individuálnych požiadaviek študentov v snahe pomôcť im pokračovať štúdiu. Prosíme však o súčinnosť dotknutých študentov a ich komunikáciu s vyučujúcimi, prípadne študijnými oddeleniami fakúlt.

4. Možnosť dočasného ubytovania

Slovenská technická univerzita už ponúkla štátnym orgánom využitie účelového zariadenia Gabčíkovo na dočasné ubytovanie vojnou ohrozených ukrajinských občanov, vrátane rodín s deťmi.

5. Prijímacie konanie

STU sa bude snažiť o zjednodušenie podmienok prijímania na štúdium pre študentov z vojnou postihnutých oblastí do budúcna, aj pri problémoch s preukazovaním predchádzajúceho vzdelania. Tým, ktorí budú chcieť, resp. musieť zmeniť miesto štúdia, poskytneme možnosť prestupu na štúdium na našej univerzite.

6. Nulová tolerancia

STU neakceptuje žiadne náznaky akýchkoľvek foriem neznášanlivosti medzi národmi, etnikami, rasami a náboženstvami. Porušenie týchto pravidiel môže viesť až k vylúčeniu zo štúdia.

7. Pre študentov je zriadená študentská krízová linka stuhelpsukraine@googlegroups.com, kde komunikujú priamo naši študenti a koordinujú väčšinu foriem pomoci. V prípade vážnejších problémov môžu vojnou postihnutí študenti kontaktovať aj linku ukrajina@stuba.sk .