Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Historicky PRVÚ ONLINE ŠTÁTNU SKÚŠKU (7. 4. 2020) na Fakulte architektúry z TMAT máme úspešne za nami.

Štátna skúška prebehla pomocou Hangouts Meet (G- Suite) http://meet.google.com/kck-byuf-rvm

 

Zloženie komisie:

predseda:
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.

členovia:
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.
Ing. arch. Pavel Paňák - hosťujúci profesor

tajomník:
Ing. arch. Miriama Butková

Študentom Bc. Lenke Bakovej, Petrovi Františkovi Barošovi, Viktorovi Lampertovi a Matejovi Megovi srdečne GRATULUJEME!TMAT_01
TMAT_02
TMAT_03
TMAT_04