Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Ani pandémia nezastaví dôležité zmeny! V utorok 6. apríla 2021 pozývame všetkých študentov vo večerných hodinách na ONLINE podujatie "Po škole s dekanom", kde sa dozviete viac o tom, čo predstavuje akreditácia univerzity, v čom je proces prípravy súčasnej akreditácie iný a v čom spočíva kontroverzia, ktorá okolo nej vznikla. Okrem toho sa dozviete aj výsledky ankety o zaťaženosti študentov zadaniami, ktorú pripravil @studentskyparlamentfadstu a budeme diskutovať aj o vplyvoch súčasnej formy štúdia na psychiku a motiváciu.


Diskutovať budú:

prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. / dekan FAD STU
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. / prodekanka pre vzdelávanie
Ing. Michal Brašeň, ArtD. / prodekan pre strategické projekty, PR a sociálnu oblasť
Ing. arch. Ján Legény, PhD. / prodekan pre vedu a výskum
Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD. / prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj


Večerom bude sprevádzať Viktor Kačmár.