Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V utorok 22. júna 2021 od 10:00 hod. pozývame všetkých pedagógov a zamestnancov Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave na ONLINE podujatie „Káva s fakultou“, ktoré bude posledným spoločným stretnutím v akademickom roku 2020/21. Témam, ktorým sa bude dekan prof. Pavel Gregor spoločne s vedením venovať sa týkajú všetkých zamestnancov fakulty. Najčastejšie skloňovanou témou bude akreditácia a aktualizácia študijných plánov FAD STU, pripravované zmeny na fakulte, príprava nového akademického roka a dianie na fakulte. Tešíme sa na stretnutie a veríme, že sa stretneme v čo najvyššom počte!

LINK na PODUJATIE

Diskutovať budú:
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. / dekan FAD STU
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. / prodekanka pre vzdelávanie
Ing. Michal Brašeň, ArtD. / prodekan pre strategické projekty, PR a sociálnu oblasť
Ing. arch. Ján Legény, PhD. / prodekan pre vedu a výskum
Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD. / prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj