Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slávnostné odovzdávanie cien BAKALÁR  2009

   

4. ročník Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva  -

 - ABF Slovakia  BAKALÁR 2009

  sa uskutoční dňa 8. decembra 2009, to je utorok o 9.00 hod. aj  s

  vernisážou výstavy všetkých prihlásených záverečných bakalárskych

  prác a ich verejnou prezentáciou ocenenými bakalármi v sídle

  Stavebnej fakulty STU v Bratislave - zasadačka dekana.

 

24. novembra 2009 odborná porota vyhodnotila 4. ročník Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva BAKALÁR 2009 (v texte ďalej len „Cena") za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu, ktorej  organizátorom je Stavebná fakulta STU v Bratislave. 

Vyhlasovateľom Ceny a jej zriaďovateľom je Združenie ABF Slovakia, hlavným sponzorom  Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Spoluzriaďovatelia Ceny:

(1)  Spolok architektov Slovenska

(2)  Slovenská komora stavebných inžinierov

(3)  Slovenský zväz stavebných inžinierov

(4)  Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

(5)  Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

(6)  Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.

 

Vo štvrtom ročníku sa do Ceny zapojilo týchto  päť vysokých škôl:

  1. Stavebná fakulta STU v Bratislave,
  2. Fakulta architektúry STU Bratislave,
  3. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave - katedra architektonickej tvorby,
  4. Stavebná fakulta TU v Košiciach,
  5. Fakulta umení TU v Košiciach, katedra architektúry.

Súťaž sa organizuje v štyroch sekciách:

      I.  sekcia -  Architektúra a urbanizmus,

 II. sekcia -  Pozemné stavby,

III. sekcia  -  Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, 

    IV.  sekcia -  Vodné stavby a vodné hospodárstvo.

Cenou sú diplomy a finančné odmeny

Prvé miesto  pre  sekciu  I až  IV    á  500 EUR

Druhé miesto pre sekciu  I až  IV    á  250 EUR

Tretie miesto pre sekciu   I až IV     á  150 EUR,

ako aj hmotné dary od spoluzriaďovateľov ceny. 

V tomto ročníku bolo prihlásených príslušnými vysokými školami 44 záverečných bakalárskych prác.

Výsledky hodnotenia odbornou porotou

 

Sekcia I: ArchitektÚra a urbanizmus

Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2009

Téma bc. práce: FITTNESS-CENTRUM, Bratislava, Smrečianska ul.

Autor: Bc. Vladimír HAIN,

Vedúci bc. práce: Doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.

Vysoká škola:  STU v Ba, Fakulta architektúry

  

2. miesto: 

Téma bc. práce: FITTNESS-CENTRUM, Bratislava, Smrečianska ul.

Autor: Bc. Tomáš Benák

Vedúci bc. práce: Ing. arch. Akad. arch. Vladimír Bahna, PhD.

Vysoká škola: STU v Ba, Fakulta architektúry

  

2. miesto:

Téma bc. práce: HOTEL SOROŠKA, Kameňolom Soroška

Autor: Bc. Miloslav Kováč,

Vedúci bc. práce: Doc. Ing. arch. Juraj Koban

Vysoká škola: TÚ v Ke, Fakulta umení 

  

3. miesto:

Téma bc. práce:  VAJNORY -  Roľnícka ul.

Autor: Bc. Tomáš IMRICH

Vedúci bc. práce: Ing. arch. Ján Komrska, PhD.

Vysoká škola:  STU v Ba, Fakulta architektúry

 

 

Sekcia II:  Pozemné stavby

  • Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2009

Téma bc. práce: Prevádzková budova  Kvetná záhrada v Kromeriči, CZ   

Autor: Bc. Daniel Hanusz

Vedúci bc. práce:  Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.

Vysoká škola: STU v BA, Fakulta architektúry

  

2. miesto: 

Téma bc. práce: Polyfunkčný bytový dom, Bratislava

Autor: Bc. Zoltán Horváth

Vedúci bc. práce: Ing. Mária Gieciová, PhD.

Vysoká škola: STU v BA, Stavebná fakulta 

  

2. miesto:

Téma bc. práce: Budova pre kultúru

Autor: Bc. Radoslav Džama

Vedúci bc. práce: Doc. Ing. Anna Sedláková, Phd.

Vysoká škola: TU v Ke, Stavebná fakulta 

3. miesto:

Téma bc. práce: Bratislover - polyfunkčná veža

Autor: Bc. Michaela Nováková

Vedúci bc. práce: Doc. Ing. Sabah Shawkat, PhD.

Vysoká škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, katedra architektonickej tvorby 

  

Sekcia III:  Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

  • Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2009

Téma bc. práce: Kruhová doska na pružnom podloží

Autor: Bc. Ivan Hanzlíček       

Vedúci bc. práce: Doc. Ing. Zora Mistríková, PhD.

Vysoká škola:  STU v Ba, Stavebná fakulta

2. miesto:

Téma bc. práce: Oceľová konštrukcia lávky pre peších ponad cestnú komunikáciu

Autor: Bc. Marek Juhás

Vedúci bc. práce: Doc. Ing. Michal Tomko, PhD.

Vysoká škola:  TU v Ke, Stavebná fakulta

  

3. miesto:

Téma bc. práce: Monolitická železobetónová podperná konštrukcia

 pre technické zariadenia chemického priemyslu

Autor: Bc. Michal Trubač

Vedúci bc. práce: Doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD.

Vysoká škola:  STU v Ba, Stavebná fakulta

Sekcia IV:   Vodné stavby a vodné hospodárstvo

  • Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2009

Téma bc. práce: Meranie prietoku pomocou indikátorov 

Autor: Bc. Katarína Kaňuková

Vedúci bc. práce: prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.

Vysoká škola:  STU v Ba, Stavebná fakulta

  

2. miesto:

Téma bc. práce: Modelovanie extrémnych odtokových situácií  na povodí toku

                             Stupávka

Autor: Bc. Tomáš Kurhajec

Vedúci bc. práce: doc. Ing. Silvia Kohnová, PhD.

Vysoká škola:  STU v Ba, Stavebná fakulta

  

3. miesto:  

Téma bc. práce: Využitie CAD a GIS pri návrhu protieróznej ochrany 

Autor: Bc. Jana Ďurišová

Vedúci bc. práce: doc. Ing. Milan Čistý, PhD.

Vysoká škola:  STU v Ba, Stavebná fakulta

 

 

V Bratislave  24. 11. 2009

 

Zdroj informácií: Ing. Terézia Miklósiová, SvF STU v Ba