Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Autorom plastiky, ktorá bola, dňa 12. mája 2015 v koncertnej sále Slovenského rozhlasu v Bratislave, slávnostne udeľovaná laureátom 18. ročníka súťaže Vedec roka 2014 je študent druhého ročníka Ústavu dizajnu našej fakulty Jakub Masár.

Toto prestížne ocenenie pravidelne udeľuje Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností, tento rok pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, J. P. Andreja Kisku.

Cieľom súťaže je oceniť a spoločensky vyzdvihnúť popredných slovenských vedcov a technológov z prírodovedných a technických oblastí vedy a výskumu za prínosy ich vedeckého bádania.

Vedec roka - autor plaatiky jakub Masár Vedec roka - autor plaatiky jakub Masár

Vedec roka 2014 - doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. a autor plastiky Jakub Masár