Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Do aktuálneho 12. ročníka ICMA AWARD bolo zapojených 406 kreatívnych prác z 21 krajín sveta, z ktorých vybrala odborná porota víťazné práce v niekoľkých kategóriách. Jedným z ocenených titulov je Bratislava (ne)plánované mesto/(un)planned city, ktorý získal zlatú medailu v kategórii zameranej na vedecké knihy.

Táto dvojjazyčná publikácia (do angličtiny text preložil Martin Tharp) vznikla v rámci projektu: „(NE)plánovaná Bratislava“. Sleduje plánovanie a výstavbu Bratislavy v 20. storočí. Všíma si urbanistické zámery aj architektonické intervencie, pričom sa snaží postihnúť javy a procesy, ktoré sú pre Bratislavu charakteristické a dodnes determinujú jej urbanistickú štruktúru i priestorové vzťahy. Skúma vybrané miesta v mestskej štruktúre predstavujúce určitý typ priestorového problému. Zároveň venuje pozornosť javom, ktoré sa vzťahujú k premene mestskej štruktúry. Jedinečný praktický sprievodca pre odborníkov, ako aj laickú verejnosť, ktorá chce poznať históriu plánovania Bratislavy.

Na knihe sa podieľal kolektív autorov pod vedením Henriety Moravčíkovej, významnej slovenskej teoretičky architektúry, ktorej už vo Vydavateľstve SLOVART vyšlo viacero publikácií, ako napríklad Architekt Friedrich Weinwurm.

Projekt finančne podporila Nadácia mesta Bratislavy a Fond na podporu umenia.
Dizajn publikácie: David Kalata, Magdalena Scheryová, fotografie: Olja Triaška Stefanovič.