Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Autori kľúčových vedeckých výstupov uplynulého roka si vo štvrtok 30. 3. 2017 pri príležitosti Dňa učiteľov prevzali ocenenie z rúk prorektora STU Mariana Peciara. STU používa aj ďalšie nástroje na podporu mladých vedcov a umelcov – oceňuje najlepšie umelecké a architektonické diela a každoročne poskytuje granty mladým vedcom do 35 rokov na podporu ich výskumu.

Ocenenie si prevzali aj autori najlepšieho umeleckého a architektonického diela: 

  • Významné umelecké alebo architektonické dielo:

DUNA bird watching/ Pozorovateľňa vtáctva na Dunaji, ktorá je spoločným projektom pedagógov a študentov Fakulty architektúry STU a nórskej Bergen School of Architecture v rámci EHP projektu Experimental Wooden Climatic Chamber /EWCC.

Ocenenie prevzala doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD., ktorá mala v projekte úlohu koordinátorky a odbornej garantky. Pozorovateľňa je prístupná verejnosti, nachádza sa na Hrušovskej zdrži, ktorá je významným zimoviskom pre viaceré druhy vodného vtáctva – pre chochlačky a čajky čiernohlavé najvýznamnejším zimoviskom v rámci Strednej Európy a pre hlaholky dokonca v rámci celej Európy.
 

  • Významné umelecké alebo architektonické dielo pracovníka STU do 30 rokov alebo študenta STU:

Architektúra a grafika výstavy Kelti v Bratislave, ktorá od 14. 12. 2016 do 1. 10. 2017 prebieha v Historickom múzeu Slovenského národného múzea na Bratislavskom hrade. Autorkami  sú Ing. arch. Anna Gondová a Ing. arch. Eva Belláková z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity. Výstava predstavuje návštevníkom keltskú Bratislavu, no nie je len inštaláciou stoviek exponátov ale je vyvrcholením mnohoročného intenzívneho výskumu, ktorý prezentuje pomocou interaktívnych prvkov, dokumentárneho filmu o nálezoch na Bratislavskom hrade, pomocou videoprojekcie na 3D modely georeliéfu Bratislavy, ale aj prezentáciou zvyškov keltsko-rímskej architektúry in situ pod nádvorím Bratislavského hradu, na mieste bývalej keltskej akropoly.