Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Centrum celoživotného vzdelávania Fakulty architektúry STU Bratislava, v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR a za podpory Európskej únie (Európskeho sociálneho fondu), pripravuje profesné špecializačné vzdelávanie a kurzy v oblasti obnovy architektonického dedičstva. Kurzy sú zamerané na rôzne cieľové skupiny (uzávierka prihlášok 10. 4. 2007). Bližšie informácie viď príslušné stránky CCV ...