Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
v študijnom programe architektúra, sa budú konať dňa 28.septembra 2010 o 9.00 hod. a o 13.00 hod. v seminárnej miestnosti č.117, na témy: - Ing. arch. Mária Holčeková: Tvorba prostredia pre chorých Alzheimerovou chorobou - Ing. arch. Jozef Bátor: Nelineárna architektúra – generované formy – diagram v procese tvorby