Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Obhajoby dizertačných prác konané podľa § 63 Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


miesto obhajoby: FA STU Bratislava, seminárna miestnosť č.117 I. poschodie vľavo

meno dizertanta - študijný program, termín obhajoby - téma dizertačnej práce

Ing. arch. Michal Pasiar - architektúra,  27.8.2018 o 9.00 hod.
Architektúra kúpeľných budov na Slovensku  Prípadová štúdia Sliač

Ing. arch. Mgr. art. Liana Rosinová - architektúra,  27.8.2018 o 11.30 hod.
Zmysel čistej architektúry  Biela

Ing. arch. Ivan Siláči - urbanizmus,  27.8.2018 o 14.00 hod.
Verejný priestor ako obraz spoločnosti