Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Obhajoby dizertačných prác konané podľa § 63 Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 

Ing. arch. Kristína Kiac - architektúra, 18.5.2021 o 13.00 hod. - Mapovanie potenciálov architektonického dedičstva pre rozvoj historických miest
Obhajoba sa uskutoční online formou. Možnosť pripojiť sa ku jej priebehu je zabezpečená cez https://meet.google.com/mhz-yoec-aeq