Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Obhajoby dizertačných prác konané podľa § 63 Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


miesto obhajoby: FA STU Bratislava, seminárna miestnosť č.119, prízemie vľavo

meno dizertanta - študijný program, termín obhajoby - téma dizertačnej práce

Mgr. akad. arch. Ing. Ján Studený - architektúra,  16.6.2020 o 13.00 hod.
Autorský program ako nástroj architektonickej tvorby