Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Obhajoby dizertačných prác konané podľa § 63 Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


miesto obhajoby: FA STU Bratislava, seminárna miestnosť č.117 I. poschodie vľavo

meno dizertanta - študijný program, termín obhajoby - téma dizertačnej práce

Ing. arch. Tereza Bartošíková - architektúra,  26.8.2019 o 9.00 hod.
Závody na výrobu hliníka a okolité osídlenie Žiarskej kotliny

Ing. arch. Michal Pasiar - architektúra,  26.8.2019 o 11.00 hod.
Architektúra kúpeľných budov na Slovensku  Prípadová štúdia Sliač

Mgr. Anna Paulinyová - architektúra,  26.8.2019 o 13.00 hod.
František Storno na Slovensku  Medzi romantickým historizmom a neogotickou fikciou

Ing. arch. Alžbeta Děcká - architektúra,  27.8.2019 o 10.00 hod.
Štyri dekády vývoja udržateľnej architektúry

Ing. arch. Tatiana Vozárová - architektúra,  27.8.2019 o 12.00 hod.
Subjektívne determinácie architektonického priestoru