Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Obhajoby dizertačných prác konané podľa § 63 Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


miesto obhajoby: FA STU Bratislava, seminárna miestnosť č.117 I. poschodie vľavo

meno dizertanta - študijný program, termín obhajoby - téma dizertačnej práce

Mgr. art. Tibor Antony - dizajn,  8.7.2019 o 9.30 hod.
Využitie mikrorias v kontexte priemyselného dizajnu - holistický prístup v procese dizajnérskej tvorby

Ing. arch. Martin Somora, M.A. - dizajn,  8.7.2019 o 12.30 hod.
DNA dizajnu ako princíp tvorby  Pojmy meditatívnosť, kontenplatívnosť a ich odraz v dizajne