Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekanka Fakulty architektúry STU Bratislava oznamuje, že dňa 3. 4. 2014 o 10.00 hod., v seminárnej miestnosti  Fakulty architektúry STU č. 117 sa uskutoční  verejná habilitačná prednáška pracovníčky Fakulty architektúry STU  Ing. arch. Danice Končekovej, PhD.  na tému:  Architektúra stavieb pre vzdelávanie ako symbol  zmeny a následne obhajoba habilitačnej práce: Architektonická podpora nových vzdelávacích trendov - Tvorba objektov základného školstva v podmienkach Slovenskej republiky.