Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
s názvom Fraktály v krajinnej štruktúre, vo vednom odbore urbanizmus, sa bude konať dňa 30. júna 2010 o10.00 hod. v seminárnej miestnosti č.117 I. posch. vľavo na FA STU.