Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
s názvom ARCHITEKTÚRA A SMRŤ V TEÓRII A PRAXI - Fenomenologická interpretácia sepulkrálnej a komemoratívnej architektúry, v študijnom programe teória architektúry, sa bude konať dňa 20. mája 2009 o 10.00 hod. v seminárnej miestnosti č.117 I. posch. vľavo na FA STU.