Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
s názvom Metodika tvorby v územiach so špecifickým režimom (Historické krajinné štruktúry), v študijnom programe urbanizmus, sa bude konať dňa 28. septembra 2009 o 9.00 hod. v seminárnej miestnosti č.117 I. posch. vľavo na FA STU.