Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
s názvom Charakteristika kultúrnej krajiny z aspektu ochrany kultúrneho dedičstva, vo vednom odbore urbanizmus, sa bude konať dňa 8.apríla 2008 o 10.00 hod. v seminárnej miestnosti č.117 I. posch. vľavo na FA STU.