Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dňa 31.1.2007 o 10.00 hod. v seminárnej miestnosti č. 117 sa bude konať obhajoba dizertačnej práce Ing. arch. Oľgy Melcerovej  s názvom Polyfunkčné urbanistické štruktúry. Predseda komisie pre obhajobu DP prof. Ing. arch. M. Finka, PhD. pozýva na obhajobu širokú odbornú verejnosť.