Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

s názvom Aplikácia geografických informačných systémov na veľké urbánne narušené územia (Large Urban Distressed Areas - LUDA), vo vednom odbore urbanizmus, sa bude konať dňa 21.novembra 2007 o 10.00 hod. v seminárnej miestnosti č.117 I. posch. vľavo na FA STU.