Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
s názvom Digitálny územný plán – využitie pri tvorbe, overení a dodržiavaní urbanistickej koncepcie v území, v študijnom programe urbanizmus, sa bude konať dňa 25. novembra 2009 o 10.00 hod. v seminárnej miestnosti č.117 I. posch. vľavo na FA STU.