Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
s názvom Nové hľadiská formovania urbánneho prostredia v ťažiskových zónach mesta – Získavanie a vyhodnocovanie údajov z ťažiskového urbánneho prostredia, v študijnom odbore Architektúra a urbanizmus – v študijnom programe Urbanizmus, sa bude konať dňa 30.septembra 2008 o 10.00 hod. v seminárnej miestnosti č.117 I. posch. vľavo na FA STU.