Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
s názvom SÚČASNÉ TRENDY VÝSTAVBY NÍZKOENERGETICKÝCH BUDOV Koncepcie sídel pre energeticky pasívne domy na Slovensku, v študijnom programe architektúra, sa bude konať dňa 29. septembra 2009 o 9.00 hod. v seminárnej miestnosti č.117 I. posch. vľavo na FA STU.