Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
s názvom Časovosť architektúry – Rozlíšenie časovej a priestorovej roviny architektonického diela – Pojednanie o ontológii architektúry, v študijnom odbore Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry – v študijnom programe Teória architektúry, sa bude konať dňa 5 novembra 2008 o 10.00 hod. v seminárnej miestnosti č.117 I. posch. vľavo na FA STU.