Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
s názvom Valorizácia hodnôt priemyselnej architektúry – Metodika hodnotenia priemyselných hál, v študijnom odbore Architektúra a urbanizmus – v študijnom programe Architektúra, sa bude konať dňa 22.októbra 2008 o 10.00 hod. v seminárnej miestnosti č.117 I. posch. vľavo na FA STU.