Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
s názvom KOMERČNÉ INVESTÍCIE A MESTSKÁ ŠTRUKTÚRA Vývoj, súčasný stav, trendy lokalizácie a dopad obchodných centier na urbanistickú štruktúru Bratislavy a MČ Petržalka, v študijnom programe urbanizmus, sa bude konať dňa 28. septembra 2009 o 13.00 hod. v seminárnej miestnosti č.117 I. posch. vľavo na FA STU.