Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dňa 17.1.2007 o 13.00 hod. v seminárnej miestnosti č. 117 sa bude konať obhajoba dizertačnej práce Ing. arch. Helmuta Kästa s názvom Architektonické kvality výrobných objektov priemyselných a technologických parkov. Predseda komisie pre obhajobu DP prof. Ing. arch. M. Šarafín, DrSc. na obhajobu širokú odbornú verejnosť.