Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
s názvom Progresívne prístupy k zhodnoteniu rozvojových možností územia mesta, vo vednom odbore Urbanizmus, sa bude konať dňa 3.decembra 2008 o 11.00 hod. v seminárnej miestnosti č.117 I. posch. vľavo na FA STU.